Nakládání s odpady

Adresa: Recyklační dvůr Hrušky, pozemek č. 1890/18 a 1890/19 v k.ú. Břeclav (za motorestem U Husára)
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 15:00 hodin
Mapa: Najdete nás zde

Kontaktní osoba:
Michal Smolík
tel: +420 608 770 851
e-mail: michal@tlak.smolik.cz

Recyklační dvůr zajišťuje výkup, uložení, mezioperační skladování a vlastní recyklaci stavebních odpadů drcením a tříděním na frakce. Současně zajišťuje prodej a nakládku recyklátu pro odběratele.

Ekologicky zpracováváme stavební a demoliční odpad

 • beton
 • cihly
 • tašky a keramické výrobky
 • směsi nebo oddělené frakce betonu
 • kamenivo

Stavební a demoliční odpad má velké množství využití. Při recyklaci vzniká tzv. druhotná surovina – recyklát, který se využívá např. při stavbě silnic, k zásypům, ke srovnání terénu atd.

recyklace

Ceník

Katalog. čísloNázev druhu odpaduCena za t
170 101Beton max. 0,5 m × 1,0 m100,- + DPH
170 101Beton od 1,0 × 1,5 m a více390,- + DPH
170 102Cihly120,- + DPH
170 103Tašky a keramické výrobky120,- + DPH
Železobeton max. 0,5 m × 1,0 m280,- + DPH
Železobeton od 1,0 × 1,5m a více590,- + DPH

Prodej recyklované sutě

Název druhu odpaduCena za tFrakce
Cihelná recyklovaná suť (odhliněná)80,-
Betonová recyklovaná suť190,-0 – 19 mm
190,-19 – 32 mm
190,-32 – 63 mm

Nabízené mobilní služby

Recyklace stavebních materiálů, tj. drcení a třídění na frakce 0-16, 16-32, 32-63mm je také možno provádět přímo na místě demolice nebo na staveništi , lze tak výrazně ušetřit finanční prostředky za dopravu odpadu a skládkové poplatky, jelikož recyklát je možné použít jako materiál přímo na staveništi. Zpracování je prováděno mobilní drtící a třídící jednotkou.

Cena mobilních služeb

1. cena za zpracovanou tunu
Drcení + odhlinění stavební suti + nakladač90,- Při větším množství možno dohodnout slevu.
Drcení + odhlinění stavební suti bez nakladače65,-
Drcení + třídění stavební suti + nakladač130,-
Drcení + třídění stavební suti bez nakladače105,-
Třídění recyklátu, štěrku + nakladač60,-
Třídění recyklátu, štěrku bez nakladače40,-
2. cena jako denní nájemné za stroj
Cena denního nájemného za stroj dle individuální dohody.
Např. Drtič + nakladač od 40 000 Kč/den

Přepravu strojů hradí objednatel.

Přehled odpadů – nežádoucích příměsí

Katalog. čísloNázev druhu odpadu
150 101Papírový nebo lepenkový obal
150 102Plastový obal
150 103Dřevěný obal
150 104Kovový obal
150 105Kompozitový obal
150 106Směsný obal
170 201Dřevo
170 202Sklo
170 203Plast
170 401Měď, bronz, mosaz
170 402Hliník
170 405Železo a ocel
170 602Izolační materiály neuvedené pod č. 170 603

TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

 1. Mobilní čelisťový drtič HARTL POWERCRUSHER PC1055 J ( dále jen MČD ) je určen k drcení přírodních materiálů, stavební suti, betonu, železobetonu a podobných materiálů ve středně velkých štěrkovnách nebo recyklačních deponiích.
  MČD se sestává z násypky o objemu 3,5 m3, hydraulicky poháněného vibračního podavače, který nasypaný materiál stálou rychlostí dodává do čelistí drtiče. Pod vibračním podavačem a vstupem do drtiče je odhliňovací pás, který slouží k separaci hlinitých částí. K drcení materiálu je použit čelisťový drtič o rozměrech 1000 x 550 mm, drcený materiál je drcen dvěmi čelistmi (jedna pohyblivá, druhá pevná). Rozdrcený materiál je vynášen hlavním pasem. Při využití MČD k recyklaci je nad hlavním vynášecím pasem zabudován magnetický separátor kovů.
  Pohon zajišťuje vznětový motor CAT C7. Drtič je poháněn klínovými řemeny. Veškeré ostatní pohony jako např. pohon dopravníků, pojezdu, vibračního podavače jsou poháněny hydromotory tlakovou hydraulikou z centrálního čerpadla na motoru.
  MČD se pohybuje na pásovém podvozku s maximální rychlostí 1,2 km/hod a se stoupavostí max. 20°.Drtič lze ovládat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání.
 2. Mobilní dvousítný třídíč zařízení HARTL POWERCRUSHER HCS 3715 ( dále jen MDT) je určen k tříděni přírodních materiálů, stavební suti, betonu a podobných materiálů ve středně velkých štěrkovnách nebo recyklačních deponiích.
  MDT se sesestává z násypky o objemu 8 m3. Násypka je vybavena roštem přetřídění, který zabraňuje vstupu nadměrného materiálu do MTZ. Vyklápění tohoto roštu je dálkově ovládané. V násypce je umístěný dopravník o šíři 1050 mm určený pro dopravu materiálu do vlastního třídícího boxu. Třídící box je dvousítný a je vybaven dvouložiskovým systémem uložení hřídele. Velikost horní i dolní sítové plochy je 3650x1500 mm. Roztříděný materiál putuje na dva boční a jeden hlavní vynášecí pas.
  Pohon zajišťuje vznětový motor CAT 3054C. Všechny pohyblivé součásti MDT jsou poháněny pomocí hydromotorů a pístnic z centálního čerpadla na motoru.
  MDT se pohybuje na pásoém podvozku s maximální rychlostí 1,2 km/hod a se stoupavostí max. 20°. Třídič lze ovládat pomocí kabelového dálkového ovládání.

Základní údaje o kapacitě

Dvouvzpěrný čelisťový drtič stavební suti:

 • Velikost vstupního materiálu: 1000mm x 550mm
 • Výkon drtiče: max. 200t/h
 • Pohon: dieselmotor

Vibrační třídič:

 • Velikost třídící plochy: 3650x1500
 • Výkon třídiče: max. 300t/h
 • Pohon: dieselmotor

Drtič

Proč si vybrat nás

 • 27 let na trhu
 • Zkušenosti profesionálů
 • Unikátní technologie
 • Spolehlivý partner

Rychlý kontakt

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3

Tel.: +420 519 322 431
E-mail: info@tlak.smolik.cz

Více kontaktů

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

nzu.png
Přihlásit×