{Vložit: Nadpis}

DEKLARACE SOULADU


s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se souvisejícími právními předpisy

Společnost

TLAK Smolík s.r.o.

IČO: 255 10 509

se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87067

zastoupená Štěpánem Smolíkem, jednatelem

tímto prohlašuje, že:

 

1.       vystupuje v rámci obchodní spolupráce se společnostmi ve vztahu k osobním údajům subjektů, které ať už přímo nebo nepřímo získala od subjektů (dále jen „osobní údaje“) jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 7 GDPR, tj. jako právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

2.       při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, s GDPR a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dle příslušných norem Evropské unie;

3.       splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů;

4.       zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zjistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů.

 

 

V Praze dne 25.5.2018                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                               Štěpán Smolík, jednatel

Proč si vybrat nás

  • 27 let na trhu
  • Zkušenosti profesionálů
  • Unikátní technologie
  • Spolehlivý partner

Rychlý kontakt

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3

Tel.: +420 519 322 431
E-mail: info@tlak.smolik.cz

Více kontaktů

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

nzu.png